Prostori

Glavna garaža v kateri je 15 vozil.

Glavna garaža

 

V glavni garaži pripravljene zaščitne obleke za naslednjo intervencijo. Barva čelade označuje položajno funkcijo gasilca. 

 

Telefonska oz. dispečerska centrala. 

Telefonska oz. dispečerska centrala

 

Učilnica v kateri potekajo teoretična predavanja.
 Učilnica v kateri potekajo teoretična predavanja

 

Telovadnica in fitnes nad glavnimi garažami za obvezno vsakdanjo redno telesno vadbo.
 Telovadnica in fitnes nad glavnimi garažami za obvezno vsakdanjo redno telesno vadbo

Telovadnica in fitnes nad glavnimi garažami za obvezno vsakdanjo redno telesno vadbo