Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali:

 

NATALIJA SBÜLL univ. dipl. prav.

Cesta proletarskih brigad 21, SI-2000 Maribor

e-pošta: info@gbmaribor.si

telefon: +38651 223 080