373
25.04.2024
Zmanjšanje tveganj z izboljšanjem interoperabilnosti med Slovenijo in Madžarsko za izboljšanje pripravljenosti na nesreče

Gasilska brigada Maribor je v našem mestu začela z aktivnostmi projekta Zmanjšanje tveganj z izboljšanjem interoperabilnosti med Slovenijo in Madžarsko za izboljšanje pripravljenosti na nesreče - RISKHUB II. Evropski projekt je del programa Evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg med Slovenijo in Madžarsko. Cilj projekta je izboljšanje pripravljenosti na nesreče, okrepiti pripravljenost na nesreče in odzivanje na tveganja, povezana s podnebnimi spremembami.  Čezmejno sodelovanje je bistvenega pomena za doseganje ciljev projekta, saj nesreče in učinki podnebnih sprememb ne poznajo državnih meja. Projekt RISKHUB II. omogoča izmenjavo najboljših praks, izmenjavo izkušenj in znanja ter razvoj in izvajanje skupnih strategij za učinkovitejše obvladovanje tveganj. Sodelovanje služi varnosti ljudi, ki živijo na obeh straneh meje in pomaga trajnostnemu razvoju obmejnih območij.

Aktivnosti, ki so potekale ob Studeniški brvi, smo izvajali skupaj s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Vključitev akademskega sektorja je zelo pomembna, saj raziskovalci in strokovnjaki prinašajo dodano vrednost oblikovanju in izvajanju projekta. Akademiki bodo svoje najnovejše znanstvene ugotovitve in tehnologije prenesli tudi na nas, kar nam bo pomagalo učinkoviteje obvladovati nesreče.

Na projektu sodelujemo tudi z Gasilsko zvezo Slovenije, katera nas je povabila v ta projekt. Njihova vloga je razvoj koncepta mobilnih modularnih enot za zaščito pred poplavami. Za uporabo bodo izvedena tudi usposabljanja uporabnikov preko različnih scenarijev ter usposabljanja s področja štabnega vodenja. Pri operativni ravni projekta to sodelovanje vodi k razvoju učinkovitejšega in usklajenega dela gasilskih in drugih reševalnih sil, kar ima za posledico učinkovitejše ukrepanje odzivne zmogljivosti.