366
02.10.2023
02.10.2023 Iščemo nove sodelavce in sodelavke

Na Gasilski brigadi Maribor iščemo tri nove sodelavce in sodelavke. Si pripravljen na nove izzive v svojem življenju? Prijavi se!

 

KANDIDAT ZA GASILCA - M/Ž | MARIBOR
Javni zavod Gasilska brigada Maribor, MARIBOR
 
 
Registrska št.: PB19483
 
Število delovnih mest: 3
 
Datum objave: 2. 10. 2023
 
Prijava do: 10. 10. 2023
 
Opis del in nalog:
USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE NALOG GASILCA POD STOKOVNIM VODSTVOM MENTORJA, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH DEL S PODROČJA PROTIPOŽARNE PREVENTIVE, SODELOVANJE NA GASILSKIH INTERVENCIJAH Z NAMENOM SPOZNAVANJA OPERATIVNEGA DELOVANJA GASILCEV, SEZNANJANJE S FUNKCIJAMI, NALOGAMI IN NAČINOM DELOVANJA GASILSKE ENOTE OB POŽARIH, NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH, IZREDNIH RAZMERAH IN V VOJNI, IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE NA JAVNIH PRIREDITVAH, USPOSABLJANJE ZA DELO Z GASILSKO TEHNIKO, PRIDOBIVANJE KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO OPRAVLJANJE NALOG, IZVAJANJE VARNOSTNIH IN SAMOZAŠČITNIH UKREPOV TER UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU, OPRAVLJANJE NALOG OSNOVNEGA POKLICA PRI VZDRŽEVANJU NAPRAV, OPREME IN OBJEKTOV, OPRAVLJANJE NALOG GASILCA POD NADZOROM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V OKVIRU DELOVNEGA MESTA.
 
Nudimo
 
Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev
Poskusno delo: 1 mes.
Delovni čas: 40 ur/teden
Urnik dela: večizmensko
 
Pričakujemo
 
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Delovne izkušnje: ni zahtevano
Znanje jezikov: slovenski jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
 
Drugo
KANDIDATI, KI SE BODO PRIJAVILI NA PROSTO DELOVNO MESTO, MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: PSIHOFIZIČNA IN ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST, V. STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU OZ. DA NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZA KAZNIVO DEJANJE ZOPER ŽIVLJENJE, TELO IN PREMOŽENJE. ZAŽELENO: VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. DODATNA ZNANJA IZ GASILSKE STROKE. ČLAN GASILSKE ORGANIZACIJE. KANDIDATI BODO OPRAVLJALI PREIZKUS FIZIČNE SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICA V SKLADU Z MERILI ZA FIZIČNO TESTIRANJE KANDIDATOV ZA POKLICNE GASILCE MINISTRSTVA ZA OBRAMBO IN PREIZKUS ZNANJA PLAVANJA IN PLAVALNIH SPOSOBNOSTI PO PROGRAMU TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ČLANOV IN PRIPADNIKOV SLUŽB IN ENOT, KI IZVAJAJO ZAŠČITO IN REŠEVANJE OB POPLAVAH IN DRUGIH NESREČAH NA VODI. KANDIDAT PRIJAVO VLOŽI V PISNI OBLIKI, KI JO SKUPAJ Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV, V ZAPRTI KUVERTI POŠLJE NA NASLOV: JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA MARIBOR, CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 21, 2000 MARIBOR (NATALIJA SBÜLL). ZA DODATNE INFORMACIJE LAHKO KANDIDATI POKLIČEJO VSAK DELOVNIK MED 8. IN 14. URO NA TEL ŠT. 02/33-12-541 ALI OBIŠČEJO STRAN JAVNEGA ZAVODA GASILSKA BRIGADA MARIBOR. KANDIDATI BODO O IZBIRI PISNO OBVEŠČENI NAJKASNEJE V ROKU 8 DNI PO IZBIRI.

DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA

Način prijave
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
 
Kontakt za kandidata
Kontaktna oseba: NATALIJA SBÜLL
Telefon: 051 223 080
E-naslov: kadrovska@gbmaribor.si
Naslov: Cesta proletarskih brigad 21 , 2000 MARIBOR